Kradzież i włamanie: nocne eskapady w sklepach a…… Iran. Filmy.

Dynów ul. Mickiewicza 33 / 20.09.2017. Środek nocy, godz. 3:35, kilku kolesi kradnie laptopy – duży łup. Jak widać na filmiku mamy kradzież z włamaniem czyli  jest to kradzież ale uzupełniona o włamanie. Niestety, ale przez takie postępowanie wchodzimy na wyższy stopień w dziedzinie poważnego uprzykrzania życia zwykłym obywatelom. Dlatego zwrot „kradzież” należy rozumieć w sposób właściwy dla przestępstwa, o którym mowa w art. 278 kk, jako zabór cudzej rzeczy.

Od zwykłej kradzieży, kradzież z włamaniem odróżnia to, że sprawca w celu i związku z kradzieżą dokonuje włamania. Włamanie to inaczej przełamanie określonych zabezpieczeń. Mogą to być zabezpieczenia fizyczne (zamknięte okno, drzwi, brama, zamknięty sejf) jak również cyfrowe (zabezpieczenie automatu do gier).

Znaczenie zwrotu włamanie” występującego w treści art. 279 kk jest znacznie szersze niż w języku potocznym. Potocznie rozumiemy włamanie jako przełamanie takich zabezpieczeń, które mają na celu skuteczną ochronę danej rzeczy (np. przedmiotu schowanego w sejfie).

Tymczasem na gruncie przepisu art. 279 kk włamanie należy rozumieć nie tyle jako fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie bariery chroniącej dostępu do rzeczy, lecz na zachowaniu, którego podstawową cechą jest nieposzanowanie woli dysponenta rzeczy zabezpieczenia jej przed innymi osobami. Rzecz nie musi być zabezpieczona w taki sposób, że dostęp do niej jest możliwy tylko dzięki zastosowaniu siły fizycznej lub skomplikowanych środków technicznych. Wystarczy, aby właściciel danej rzeczy stworzył barierę jednoznacznie sygnalizującej, że celem jej zainstalowania było wykluczenie dostępu do tych przedmiotów przez osoby nieuprawnione Z kradzieżą z włamaniem będziemy mieli do czynienia nie tylko wtedy, gdy sprawca przełamał skomplikowane i wielopoziomowe zabezpieczenia bankowe włamując się do sejfu i kradnąc pieniądze, ale także wtedy, gdy sprawca – bez użycia skomplikowanych środków – uszkadza płot lub ogrodzenie mające chronić mienie lub też wchodzi do pomieszczenia, którego drzwi zabezpieczone są przez zwykły skobel lub haczyk.

Wystarczy, ażeby właściciel czy dysponent rzeczy dał wyraz chęci zabezpieczenia mienia.  Jako kradzież z włamaniem z art. 279 kk będzie traktowane także otwarcie drzwi oryginalnym kluczem wbrew woli osoby, która była uprawniona do dysponowania pomieszczeniem, a następnie dokonanie zaboru rzeczy. Za kradzież z włamaniem odpowie też sprawca, który wejdzie do pomieszczenia bez przełamywania żadnych zabezpieczeń (np. zostanie w sklepie po jego zamknięciu), a następnie wyjdzie z niego pokonując zabezpieczenia (czyli wyłamie się na zewnątrz).

  Kradzież z włamaniem jako wykroczenie.

Wiadomo, że w przypadku zwykłej kradzieży, wartość rzeczy będącej przedmiotem zaboru może mieć wpływ na zakwalifikowanie jej jako wykroczenia, co jest bardzo korzystne dla sprawcy. Niestety zachowanie polegające na kradzieży z włamaniem, bez względu na wartość rzeczy, zawsze będzie zawsze kwalifikowane jako przestępstwo.

W wypadku, gdy wartość rzeczy będzie niewielka, sprawca może ubiegać się o przyjęcie, że jego zachowanie stanowiło tzw. przypadek mniejszej wagi. Ma to wpływ na wysokość grożącej sprawcy kary. 

No i teraz będzie najciekawsze, bowiem porównamy sobie kary, które stosuje wymiar sprawiedliwości w Iranie oraz w Polsce. Niektórzy przestępcy odsiadujący wyroki w Polsce nie mają bladego wyobrażenia co mogłoby się stać z niektórymi ich członkami, gdyby przyszło, im żyć w Turcji. Zaczniemy od kar w Polsce. Kara za kradzież z włamaniem?

Kradzież z włamaniem w typie podstawowym jest zagrożone karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat. W sytuacji, gdy zachowanie sprawcy zostanie uznane za przypadek mniejszej wagi zagrożenie karą wynosi pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat.  

A teraz przerażający Iran…chociaż sam nie wiem, czy właściciel zniszczonego i obrabowanego sklepu nie optował by za wprowadzeniem niżej wymienionych kar.. I wiecie co? Podobno to działa !

A. Za pierwszą kradzież ucina się skazańcowi cztery palce prawej ręki, w taki sposób, by nietknięty pozostał kciuk oraz dłoń.

B. Za drugą kradzież ucina się połowę stopy lewej nogi, w taki sposób, by nietknięta pozostała część miejsca moczonego podczas rytualnego obmycia.

C. Za trzecią kradzież wyznacza się karę dożywotniego pozbawienia wolności.

D. Za czwartą kradzież wyznacza się karę śmierci, nawet jeśli do kradzieży doszło w więzieniu.

Filmik następny pokazujący włamanie do sklepu Technobutik na Koszykowej 31 w Warszawie z dnia 21 lutego 2014 ok. godz. 01:36-01:38, po kilkuminutowym wyważaniu drzwi, do naszego sklepu włamali się dwaj złodzieje i wynieśli kilka komputerów. Czy użycie gilotyny dla sprawców włamania na Koszykowej było by humanitarne czy też nie ? Jeśli ktoś niszczy dorobek całego życia to nie jest to uczciwe, zwłaszcza gdy wiemy jak prowadzenie biznesu w Polsce obarczone jest wieloma niedogodnościami.

 

 

 

 

 

 

, , , , ,

Dodaj komentarz