Czy grozi nam wszystkim utrata pracy ?

W kolejnych latach automatyzacja wyraźnie odmieni sektor produkcyjny, a komputeryzacja zabierze się za usługi. Robotyzacja daje duże możliwości – pozwala zwiększyć wydajność pracy przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby pracowników. Dlatego coraz więcej mówi się o nadchodzącej czwartej rewolucji przemysłowej, która najwyraźniej spowoduje masowe bezrobocia.

Dodaj komentarz