Cele portalu

Celem niniejszej strony jest poprawienie w społeczeństwie wizerunku osób pracujących w służbach ochrony i zbudowanie nowego etosu tej branży. Niestety od lat opinie i stereotypy krążące o ludziach z tego sektora  są zdecydowane złe a przyczyny tego są różne. Wpływają na to osobiste błędy samych ochroniarzy, kiedy samo życie generuje sytuacje przerastające nasze możliwości…. a czasami są to wyraźne zaniedbania przełożonych w zakresie bieżącego wyszkolenia i nie „nadążania” za koniecznością zmian. W obecnym wyrafinowanym i stechnicyzowanym świecie wraz z jego niewidzialną armią ( terroryzm), zalewem medialnych informacji, zmianami kulturowymi, zanikiem wartości etycznych itp trudno będzie natychmiast odróżnić co jest właściwe a co nie, ale wiemy, że pracują tutaj ludzie doświadczeni zawodowo i życiowo. W miarę możliwości pomysłodawców portalu Ochroniarz Polski będziemy walczyć z negatywnymi uwarunkowaniami naszej pracy poprzez propagowanie szeroko pojętej kultury, sportu, prezentowania dobrych wzorów zachowań itd.  Będąc jednocześnie świadomi życia w kraju katolickim, jednorodnym etnicznie, kiedy afiszowanie się z tymi ponad czasowymi wartościami podlega ośmieszaniu i krytyce musimy na nowo podejmować decyzje po której strony mocy stanąć.  Żadna armia w historii, ta atakująca czy ta broniąca swego terytorium nigdy nie pokonała wroga bez głębokiej wiary w wartości ponadmaterialne, gdzie mniej ważny był miecz, katapulta lub kałasznikow… Tak czy siak branża ochrony obok wojska i policji stoi na pierwszej linii obrony i słuszne będzie, ażeby w pewnych sprawach ludzie ci znaleźli wsparcie.  Mamy nadzieje, że miejscem prawdy stanie się ten portal. Ok! Świata nie zbawimy… dlatego, poprzez wypowiedzi zwykłych pracowników, ekspertów, właścicieli firm, przykłady z codziennej służby itd na forach poruszone będą wszelkie aspekty i uwarunkowania tej służby.  Jednocześnie wielu z nas jako amatorzy posiadają liczne hobby artystyczne bądź sportowe: malarskie, żeglarskie, sztuki walki, strzeleckie, szachy itp . To będzie więc także miejsce na pokazanie własnych zainteresowań a na tej bazie będziemy inicjować różnego typu inicjatywy propagujące te umiejętności. Serdecznie więc zapraszamy osoby z branży do prezentowania siebie, spraw i problemów powstałych w trakcie pracy.   Szczególnie miło będziemy witać także tych z zacięciem dziennikarskim. Nie jesteśmy związani z żadną partią ani też z żadną agencją czy organizacją sektora ochrony.

, , , , , , ,

Dodaj komentarz